UA-58056557-1
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

20Terug naar agenda
Archief pagina voor onze werkdagen seizoen 2015 / 2016

 

17 oktober 2015
Wat hebben we gedaan:  Poel vrijmaken in het Babybos aan de zijde van de Keppelerdijk, grenzend aan de camping door de opslag van hoofdzakelijk elzen te verwijderen
Weer: Zwaar bewolkt. Temperatuur 10ºC.
Aantal vrijwilligers: 5
Bijzonderheden: Met het kleine team hebben we veel gedaan maar helaas de poel niet geheel vrij kunnen maken. Vrijwilligers hebben bij ons veel zeggenschap dus de agenda wordt op hun verzoek aangepast zodat we het werk toch kunnen afronden. Dit zal plaatsvinden op 31-10-15.

Waarnemingen: goudvinken, groene en grote bonte specht, bruine kikkers.

De situatie voor de werkdag:

Poel aan de buitenzijde haast niet meer zichtbaarPoel aan de buitenzijde haast niet meer zichtbaar     Poel geheel overgroeid en bijna drooggevallenPoel geheel overgroeid en bijna drooggevallen

Na de eerste werkdag:
Poel na de eerste werkdag voor de helft vrijgemaakt van opslagPoel na de eerste werkdag voor de helft vrijgemaakt van opslag

 
31 oktober 2015
Wat hebben we gedaan:  Het tweede gedeelte van de poel vrijmaken in het Babybos. Op 17 oktober waren we al halverwege en hebben onze vrijwilligers aangegeven de werkzaamheden op deze werkdag af te willen maken.
Weer: Zonnig met af en toe lichte bewolking. Temperatuur 16ºC.
Aantal vrijwilligers: 10 waaronder 4 nieuwe enthousiastelingen 
Bijzonderheden: Poel geheel vrij kunnen maken en aan de zijde van de Keppelerdijk een mooie lange ril gemaakt van het snoeihout. De terreinbeheerder van Landschap Overijssel kwam onze werkzaamheden bekijken. Samen met hem de poel bekeken en bepaald dat deze opgeschoond dient te worden. Door het opschonen wordt een deel van de vegetatie in de poel verwijderd om meer open water te creëren.  

Waarnemingen: goudvinken, sperwer, groene en grote bonte specht, bruine kikkers.

De situatie voor de werkdag:

Veel hoge elzen en wilgen rondom de poelVeel hoge elzen en wilgen rondom de poel

Vrijwilligers hebben zich verzameld en genieten van de zon en het buitenwerkVrijwilligers hebben zich verzameld en genieten van de zon en het buitenwerk

Na de tweede werkdag:
Poel geheel vrij en een mooie ril op de zonzijdePoel geheel vrij en een mooie ril op de zonzijde

7 november 2015
Wat hebben we gedaan:  Natuurwerkdag 2015 in Zuid Esmarke "aan de slag voor de boomkikker"
Dag georganiseerd door natuurwerkgroep EnHOe. Een tweetal vrijwilligers van onze natuurwerkgroep hebben meegeholpen om het leefgebied van de aanwezige boomkikker nog aantrekkelijker te maken.
De 70 vrijwilligers werden verdeeld over 4 werklocaties. 
Weer: Zwaar bewolkt met enkele zware buien. Temperatuur 17ºC.
Aantal vrijwilligers: ± 70
Bijzonderheden: Tijdens deze natuurwerkdag werden er opnamen gemaakt voor film die geheel in het teken staat van de boomkikker. Een leuke ervaring en leuk om hier aan mee te werken.
Klik voor de foto's van deze werkdag op de volgende link: Natuurwerkdag 2015 

Waarnemingen: reebok, slechtvalk, ganzen.

21 november 2015
Wat hebben we gedaan: opslag verwijderen in de eilandjes (omheinde stukken met vooral besdragende struiken) in het zuidelijke deel. Hierdoor krijgen de besdragers weer de ruimte om te groeien. 
Het tweede deel van de werkdag de opslag van o.a. wilgen verwijderen parallel aan de fietsbrug en het knotten van enkele wilgen
Weer: Beginnend met zon, gevolgd door zware bewolking en enkele lichte buien. Temperatuur 7ºC
Aantal vrijwilligers: 11
Bijzonderheden: de wilgen die we 2 jaar geleden hebben getopt, vormen nu al een mooie knot. Enthousiaste reacties van de knotters om het landschap winters te zien worden.
Waarnemingen: Opvliegende watersnippen en meerdere buizerds mooi zwevend boven de Ecozone. 

De situatie voor de werkdag:

Parallel aan de fietsbrug zijn de wilgen weer flink gegroeidParallel aan de fietsbrug zijn de wilgen weer flink gegroeid    Eilandjes waarvan de besdragers overwoekerd zijnEilandjes waarvan de besdragers overwoekerd zijn

Na de werkdag: 

De Ecozone is vanaf de brug weer goed te bewonderenDe Ecozone is vanaf de brug weer goed te bewonderenDe hoge bomen, zoals deze wilg, worden uit de eilandjes verwijderdDe hoge bomen, zoals deze wilg, worden uit de eilandjes verwijderd

19 december 2015
Wat hebben we gedaan: op deze werkdag zijn we op twee plaatsen aan het werk gegaan en hebben het werk van 12-12-15 hervat.
(Kleine) groep 1: heeft de opslag verwijderd in de eilandjes (omheinde stukken met vooral besdragende struiken) in het zuidelijke deel. Hierdoor krijgen de besdragers weer de ruimte om te groeien. 
Groep 2: heeft de opslag in het gedeelte tussen de fietsbrug en de Ekersdijk verwijderd. De berken zijn gezaagd en de kleine wilgen waar mogelijk uitgestoken. Door het verwijderen met wortel groeien de wilgen niet meer uit.
Weer: Bewolkt met af en toe zon. Temperatuur met 14ºC hoog voor de tijd van het jaar
Aantal vrijwilligers: 7
Bijzonderheden: het uitsteken van de wilgen was met de natte kleigrond een zware klus maar met een mooi resultaat.
Waarnemingen: Opvliegende watersnippen en de trouwe torenvalk op de hoogspanningsleiding. Tussen het snoeihout ook meerdere kikkers. 


De situatie voor de werkdag:

Genoeg opslag om te verwijderenGenoeg opslag om te verwijderenWilgen het beste te verwijderen door ze uit te stekenWilgen het beste te verwijderen door ze uit te steken

 

 

 

 

 

 

09 januari 2016
Wat hebben we gedaan: We zijn in twee groepen aan de slag geweest. 
Zo zijn er door groep 1 net als vorig jaar 13 vuilniszakken vuurwerkresten en zwerfvuil uit de Ecozone verwijderd tussen de Keppelerdijk en de spoorlijn. 
Groep 2 heeft in het gedeelte tussen de fietsbrug en de Ekersdijk veel opslag verwijderd door deze uit te steken. Tevens zijn de elsen langs de watergang geknot. Dit experiment lijkt succes te hebben.
Weer: Bewolkt met af en toe zon. De temperatuur 6 ºC.
Aantal vrijwilligers: 10
Bijzonderheden: het uitsteken van de wilgen was met de natte kleigrond wederom een zware klus maar met een mooi resultaat. Totaal 13 vuilniszakken zwerfvuil verwijderd.
Waarnemingen: 
Naast een sperwer, goudvinken, spechten liet het ijsvogeltje zich ook regelmatig zien.

Vrijwilligers bezig met het uitsteken van de opslag. Zwaar maar nuttig werkVrijwilligers bezig met het uitsteken van de opslag. Zwaar maar nuttig werkWeer veel vuurwerkresten en zwerfvuil  uit de Ecozone verwijderdWeer veel vuurwerkresten en zwerfvuil uit de Ecozone verwijderd

 

 

 

 

 

 

Elzen langs de waterloop weer geknotElzen langs de waterloop weer geknot

 

 

 

 

 

 

 

23 januari 2016
Wat hebben we gedaan: in het gedeelte tussen de fietsbrug en de Ekersdijk hebben we net zoals de afgelopen werkdagen veel opslag verwijderd door deze o.a. uit te steken. Tevens is een "eiland" (een met prikkeldraad omheind gedeelte met beplanting) ontdaan van berken, elzen en wilgen om de besdragers meer ruimte te geven om te groeien.
Weer: Bewolkt, mistig met af en toe zon. De temperatuur 7 ºC.
Aantal vrijwilligers: 11
Bijzonderheden: de terreinbeheerder kwam nog langs met een leuke mededeling. We ontvangen aan het einde van dit werkseizoen veel besdragers om bij te planten 
Waarnemingen: 
een sperwer met prooi, ijsvogel met visje, watersnippen en overvliegende ganzen.

Besdragers in het eilandje krijgen weer de ruimte om te groeienBesdragers in het eilandje krijgen weer de ruimte om te groeien

 Weer een gedeelte van de Ecozone klaar voor het komende broedseizoenWeer een gedeelte van de Ecozone klaar voor het komende broedseizoen

 

 

 

 

 

 

6 februari 2016
Wat hebben we gedaan: in het gedeelte tussen beide voetbalvelden hebben we meerdere dikke wilgen verwijderd van zeker 14 jaar oud. 
Weer: Bewolkt met af en toe zon. De temperatuur 11 ºC.
Aantal vrijwilligers: 8
Bijzonderheden: uit de uitgedunde strook direct naast het voetbalveld veel zwerfvuil verwijderd. Opvallend veel lege flesjes sportdrank. 
Waarnemingen: goudvinken en staartmezen
.

Wilgenrand aan de linkerzijde stond deze werkdag op het programmaWilgenrand aan de linkerzijde stond deze werkdag op het programma

Vrijwilligers hard aan het werkVrijwilligers hard aan het werk 

 

 

 

 

 

 

Flinke stammen na meer dan 14 jaar groeienFlinke stammen na meer dan 14 jaar groeien    Met het vrijgekomen hout weer rillen gemaakt Met het vrijgekomen hout weer rillen gemaakt

 

 

 

 

 

 

20 februari 2016 Werkdag wegens voorspelde slechte weersomstandigheden moeten afgelasten.

5 maart 2016
Wat hebben we gedaan: in het gedeelte tussen beide voetbalvelden hebben we opslag verwijderd uit het eiland. Tevens meerdere dikke wilgen verwijderd in de houtwal tegen de voetbalvelden aan. 
Weer: Mistig en bewolkt. De temperatuur 3 ºC.
Aantal vrijwilligers: 6
Bijzonderheden: een groot deel van het gezaagde hout is gebruikt voor een natuurlijke afscheiding van het bosperceel ter hoogte van de Ekersdijk en Avondroodvlinder
.

12 maart 2016
Wat hebben we gedaan: Samenwerkdag met collega werkgroep EnHOe.
Met een grote groep vrijwilligers hebben we meerdere poelen en de houtwal parallel aan de fietsbrug ontdaan van opslag.
Weer: zonnig, temperatuur 0 - 10 ºC
Aantal vrijwilligers: 20
Bijzonderheden: Op deze dag werden we bijgestaan door twee gemeenteraadsleden van GroenLinks Enschede. Een ploeg van NL doet Enschede was ook nog aanwezig voor een paar actiefoto's en interviews.


26 maart 2016
Wat hebben we gedaan: Op deze laatste werkdag van het seizoen was zagen en knippen gezien de officiële start van het broedseizoen niet meer toegestaan. Op deze dag hebben we daarom in plaats van opslag verwijderen ongeveer 300 besdragers geplant in de eilandjes tussen de Keppelerdijk en de Ekersdijk.
Door het verwijderen van de wilgen, berken en elzen in deze eilandjes krijgen de al aanwezige besdragers meer ruimte om te groeien. De ontstane ruimten zijn opgevuld met nieuwe mei- en sleedoorn, kardinaalshoed, lijsterbes en Gelderse roos

Weer: zonnig, temperatuur  ºC
Aantal vrijwilligers: 11
Bijzonderheden: 

 

Natuurwerkdag

Eén dag meewerken in de natuur?
Voor jong en oud dan kan dat op de Natuurwerkdag. Informatie over deze dag volgt medio 2019

 

Informatie